ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U Mateřské školy 2/360

734 01 Karviná-Ráj

+420 558 848 097

msums@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:00 - 16:30

MŠ1
MŠ7

MŠ U MŠ

Vítejte na oficiálních stránkách Mateřské školy U Mateřské školy. Jsme rádi, že jste tady.

Napište nám

O škole

MŠ2
MŠ3
mš4
MŠ5
MŠ6
MS5
MS6
MS3
MS4
MS2
MS1
TV1
KŠ1
KŠ2
KŠ3
KŠ4
KŠ6
KŠ7
KŠ5
S2
S4
S3
S5
S6
S8
S7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

 • Prosíme rodiče, aby odhlašovali své děti z jídelny v den nepřítomnosti nejpozději do 6:00 hod. (nejlépe den předem) formou SMS na tel. číslo: 727 971 563.

 • Upozorňujeme, že v souladu se zákonem je možno pro dítě vyzvednout jídlo ze školní jídelny V JÍDLONOSIČI pouze první den jeho nepřítomnosti v MŠ. Obědy na další dny nepřítomnosti v MŠ však musí být odhlášeny.

AKCE NA ZÁŘÍ

24.9.2021 DIVADLO LETADLO 

 • pro všechny děti
 • dopoledne v MŠ
 • vybíráme 50,- Kč

Prosíme děti a rodiče,

aby nám do třídy přinesli různé přírodniny na vyplnění hmyzoviště.

Moc děkujeme.

Pro školní rok 2021/2022 vybíráme do třídního fondu 100Kč na dítě.

Pokud někdo nemůže nebo nechce do třídního fondu přispět, respektujeme jeho možnosti a názory.

Kdo se chce podílet přispěním větší částky, budeme rádi. Veškeré příjmy a výdaje v třídním fondu budou zaznamenány a pro rodiče kdykoliv připraveny na vyžádání a k nahlédnutí na každé třídě.

Moc děkujeme 🙂

AKCE NA ŘÍJEN

13. října 2021 od 16:30 hod.

v prostorách „hudebny“ na ZŠ Borovského

vstup zdarma

Zveme Vás na seminář Mgr. Jiřího Haldy na téma:

„Dítě není malý dospělák a dospělák nemá být velké dítě“

 • Základy emočního a sociálního vývoje dětí
 • Význam klíčových rituálů pro život
 • Role v rodině a jejich synchronní vazby

Anotace: vývoj emočního a sociálního zrání má svoje zákonitosti a je rizikové je podceňovat. Mozek je orgán, který má svoje obecné a svoje individuálně specifické potřeby a je třeba naučit se mít k těmto odlišnostem respekt. Je třeba stále trpělivě vysvětlovat, že dítě se nerodí jako nepopsaný list a že rozvoj a podpora jeho potenciálu je zárukou jeho úspěšného a užitečného života. Zároveň je třeba pamatovat, že skladba potřeb má svoji strukturu a významné je i respektovat pořadí vývoje potřeb a pamatovat na odlišnosti pohlaví. Význam vztahů v rodině je tedy zcela klíčový. Patří do něj základní vazby mezi jednotlivými členy – akcentuji ten, který se nejvíc přehlíží – vztahy mezi sourozenci. Které nejen tvoří významnou součást rodinného klimatu, ale také jsou základem pro tvoření partnerství po celý život. Mgr. Jiří Halda: speciální pedagog a rodinný terapeut. Orientuji se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problém celé rodiny. Orientuji se tedy na rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem. Jsem nepříliš aktivní sportovec, miluji válení kombinované s povalováním a jsem nenadaný, ale velmi vášnivý hráč na baskytaru. Vezměte si pohodlné oblečení a nestyďte se ptát 🙂

SBĚRNÉ MÍSTO V NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLE

Co dítě v mateřské škole potřebuje?

 • papuče s plnou patou (kvůli bezpečnosti NE cukle)
 • pohodlné oblečení do třídy
 • náhradní oblečení do třídy (tričko, kalhotky – legíny, spodní prádlo, ponožky… malé děti i více kusů),
 • oblečení pro pobyt venku – které může dítě bez obav ušpinit, obutí, pokrývka hlavy přiměřená charakteru počasí (na podzim a na jaře jsou praktické gumáčky) · zubní kartáček a pasta (pouze děti ze třídy Sluníčka a Broučci, děti ze třídy Koťátka si kvůli bezpečnosti zoubky vyčistí až doma s rodiči)
 • balení papírových kapesník – 10 balíčků nebo 1 krabičku (vybíráme 2x ročně)
 • pyžamo, pokud dítě spí (v pondělí si přinese čisté, v pátek vracíme domů)
 • plyšáka na spaní (pokud dítě potřebuje) – prosíme rodiče o to, aby dali dětem takového plyšáka, kterého si budou moci děti nechat v mateřské škole celý rok (není vhodné nosit do postýlky každý den jiného plyšáka, se kterým si dítě celý den hraje – z důvodu hygieny) – „plyšáček bude hlídat postýlku“

Co dětem do mateřské školy nedáváme …

 • cenné předměty, které by mohly ztratit a které mohou způsobit zranění (řetízky, mobilní telefony, …)
 • tvrdé bonbóny (mohou zaskočit do krku)
 • hračky, které děti většinou odloží a pak pláčou, že je nemohou najít (hraček máme ve školce dost)

ZŠ Borovského

Jsme Základní škola s rozšířenou výukou jazyků na ulici Ve Svahu v Karviné Ráji. Naši školu navštěvuje ve školním roce 2017/18 412 žáků. Žáci se učí v 19 třídách – 12 tříd je na 1. stupni, 7 tříd na 2. stupni. Alespoň jednomu cizímu jazyku se učí všichni žáci, dva cizí jazyky musí zvládat žák 6. – 9. třídy.

MŠ Na Kopci

Člověk se vzdělává a učí celý život. V dnešní době je předškolní vzdělání základem pro další osobní růst a rozvoj dítěte. Naše mateřská škola vám nabízí ty nejkvalitnější a časem ověřené služby v oblasti předškolního vzdělávání.

MŠ Louky

Jsme mateřskou školou vesnického typu s rodinnou atmosférou. Snížený počet dětí ve třídě nám umožňuje uplatňovat individuální přístup k dětem i rodičům. Usilujeme o vytváření pohodové atmosféry, ve které děti přirozeně naplňují cíle předškolního vzdělávání. Podílíme se na komplexním rozvoji osobnosti dítěte.