ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U Mateřské školy 2/360

734 01 Karviná-Ráj

+420 558 848 097

msums@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:00 - 16:30

MŠ1
MŠ7

MŠ U MŠ

Vítejte na oficiálních stránkách Mateřské školy U Mateřské školy. Jsme rádi, že jste tady.

Napište nám

O škole

MŠ2
MŠ3
mš4
MŠ5
MŠ6
MS5
MS6
MS3
MS4
MS2
MS1
TV1
KŠ1
KŠ2
KŠ3
KŠ4
KŠ6
KŠ7
KŠ5
S2
S4
S3
S5
S6
S8
S7
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Vážení rodiče,

 

od školního roku 2024/2025 dochází ke změně úplaty za předškolní vzdělávání na 400 Kč/měsíc. 

Školné je splatné do 15. dne daného kalendářního měsíce.

 

Osvobození od úplaty školného:

 • Školné neplatí děti, které mají vzdělávání povinné (předškoláci, děti s odkladem).

 • Nově s účinností od 1. 9. 2024 dochází k rozšíření možného osvobození o rodiny pobírající přídavek na dítě. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1. 9. 2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě. Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce „Oznámením o přiznání dávky státní sociální podpory – přídavek na dítě“.

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

 • Prosíme rodiče, aby odhlašovali své děti z jídelny v den nepřítomnosti nejpozději do 6:00 hod. (nejlépe den předem).

 • Forma odhlášení:

  • formou SMS na tel. č. +420 727 971 563 (nejpozději do 6:00 hod. daný den)

  • osobně na třídě (min. den předem)

 • Upozorňujeme, že v souladu se zákonem, je možno pro dítě vyzvednout jídlo do vlastního jídlonosiče ze školní jídelny pouze první den jeho nepřítomnosti v MŠ. Obědy na další dny nepřítomnosti v MŠ však musí být odhlášeny.

NAROZENINOVÉ OSLAVY DĚTÍ

PROSÍME RODIČE, ABY NA NAROZENINOVÉ OSLAVY NOSILI (POKUD CHTĚJÍ) Z DŮVODŮ HYGIENY A BEZPEČNOSTI POUZE „GUMOVÉ BONBÓNY“.

  DĚKUJEME ZA VSTŘÍCNOST A SPOLUPRÁCI. 🙂

Informace k platbám na prázdninový provoz:

Záloha ve výši 1 000,- Kč (300,- Kč školné + 700,- Kč zal. na stravu). Předškolní děti: pouze 700,- Kč.

 

MSP (MŠ Na Kopci) – 8/2024 – příjmení a jméno dítěte

Termín splatnosti: 18/7/2024

 

MSM ( MŠ u MŠ) – 7/2024-příjmení a jméno dítěte

Termín splatnosti: 18/6/2024

 

Č. účtu: 1721590359/0800

 

PROSÍME VŠECHNY RODIČE, ABY SI ZRUŠILI TRVALÝ PŘÍKAZ NA ŠKOLNÉ BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN. 

AKCE NA ČERVEN

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE DĚTÍ, KTERÉ BYLY NOVĚ PŘIJATY K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

NA TŘÍDĚ KOŤÁTKA

ÚTERÝ 11. ČERVNA 2024 OD 15:30 HOD.

 

DIVADLO ŠAMŠULA

pohádka: „Jak čmeláci čistili palouček“

akce pro všechny děti v MŠ

ČTVRTEK 13. 6. 2024 OD 9:30 HOD.

cena představení: 60,- KČ

CESTA KOLEM SVĚTA

Poznávání odlišných kontinentů, národností, kultur, tradic a zvyků prostřednictvím různých aktivit.

PROSÍME RODIČE, ABY DANÝ DEN DALI DĚTEM ČÁST OBLEČENÍ – DOPLŇKU (TRIČKO, KRAŤASY, ŠATY, PONOŽKY…) V BARVĚ DANÉHO KONTINENTU.

BARVY KONTINENTŮ JSOU INSPIROVÁNY BARVOU OLYMPIJSKÝCH KRUHŮ 🙂

PONDĚLÍ 17. 6. 2024 – EVROPA – MODRÝ DEN

ÚTERÝ 18. 6. 2024 – ASIE – ŽLUTÝ DEN

STŘEDA 19. 6. 2024 – AFRIKA – ČERNÝ DEN

ČTVRTEK 20. 6. 2024 – AUSTRÁLIE – ZELENÝ DEN

PÁTEK 21. 6. 2024 – AMERIKA – ČERVENÝ DEN

 

LETNÍ OLYMPIÁDA

V ÚTERÝ 18. 6. 2024 SE V RÁMCI ODPOLEDNÍHO ROZCHÁZENÍ DĚTÍ  USKUTEČNÍ NA ZAHRADĚ MŠ LETNÍ OLYMPIÁDA. DISCIPLÍN SE ZÚČASTNÍ DÍTĚ + JEDEN VYBRANÝ ČLEN RODINY.

ČÁKÁ VÁS 5 STANOVIŠŤ. NA KAŽDÉM STANOVIŠTI BUDOU POROTCI ZAZNAMENÁVAT VAŠE SPORTOVNÍ VÝKONY. CELÉ LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY BUDOU NÁSLEDUJÍCÍ DEN DOPOLEDNE VYHODNOCENY.

 

 

TŘETÍ ROČNÍK TURNAJE VE FLORBALU MEZI MŠ

PONDĚLÍ 24. 6. 2024

14:15 – 16:15

 • konání akce: v areálu ZŠ Borovského v Karviné

 • bližší informace před akcí

 • akce se týká vybraných dětí ze třídy Broučci

 

AKCE MŠ, KTERÉ JSOU JIŽ ZA NÁMI…

(školní rok 2023/2024)

 • 7. 9. 2023 – nábor FLORBAL
 • 8. 9. 2023 –  nábor PERMONÍČEK
 • TŘÍDNÍ SCHŮZKY (11. 9. – tř. BROUČCI, 13. 9. – tř. SLUNÍČKA, 14. 9. – tř. KOŤÁTKA)
 • 19. 9. 2023 – cvičný poplach – hasiči v MŠ
 • 21. 9. 2023 – Bubnování v TEE-PEE
 • od října začínají jezdit přihlášené děti do solné jeskyně v Dětmarovicích (10 lekcí každou středu)
 • 9. 10. 2023 – Vánoční fotografování
 • 12.10.2023 – U kafíčka s dětskou knihou – beseda pro rodiče
 • 18. 10. 2023 – Moštování a opékaní párků na zahradě MŠ společně s rodiči (odpolední akce)
 • 20. 10. 2023 – beseda s názornou ukázkou „Miluj své zuby“ – pro přihlášené děti
 • 30.10. 2023 – Průzkumníci v lese – DIVADLO LETADLO
 • 2. 11. 2023 – Halloweenské dopoledne na zahradě MŠ (činnosti na stanovištích připravené studenty SŠ Dakol – 3. ročník)
 • 2. 11. 2023 – Uspávání broučků s lampiónovým průvodem (odpolední akce s rodiči)
 • 16. 11. 2023 – Návštěva předškoláků u prvňáčků na ZŠ Borovského
 • listopad 2023 – sbírka lízátek pro onkologicky nemocné děti
 • 5. 12. 2023 – Mikuláš v MŠ
 • 12. 12. 2023 – Vánoční dílničky u Broučků
 • 13. 12. 2023 – Vánoční dílničky u Sluníček
 • 14. 12. 2023 – Vánoční dílničky u Koťátek
 • 14. 12. 2023 – Informativní schůzka k lyžařskému kurzu
 • 20. 12. 2023 – divadlo ŠAMŠULA – „O Koblížkovi“
 • 22. 12. 2023 – roznášení Vánočních přání sousedům do schránky – nejstarší děti
 • 5. 1. 2024 – Tříkrálová sbírka v MŠ
 • 8. 1. 2024 – Vystoupení pro seniory na lůžkovém oddělení (Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj)
 • 15. – 19. 1. 2024 – Lyžařský kurz
 • 18. 1. 2024 – Karneval 
 • 25. 1. 2024 – Pohrajeme si u Ovečky – den otevřených dveří
 • 19. 2. 2024 – Kouzelník PET
 • 21. 2. 2024 – TANEČNÍ WORKSHOP PRO DĚTI POD VEDENÍM TRENÉRKY ORGANIZACE MÚZA, KARVINÁ
 • 22. 2. 2024 – Pohrajeme si u Ovečky – den otevřených dveří
 • 7. 3. 2024 – Návštěva pejska v MŠ
 • 13. 3. 2024 – Třídní schůzka pro rodiče předškoláků na ZŠ
 • 15. 3. 2024 – Divadlo Šamšula – pohádka: Prasátka a vlk
 • 17. 3. 2024 – Vystoupení na Vítání občánků
 • březen 2024 – Plavecký kurz (březen – květen) – 10 lekcí
 • 20. 3. 2024 – Jarní focení (pro přihlášené děti)
 • 21. 3. 2024 – Pohrajeme si u Ovečky – den otevřených dveří
 • 9. 4. 2024 – Policie v MŠ
 • 9. + 10. 4. 2024 – Zápis do 1. třídy – ZŠ Borovského
 • 11. 4. 2024 – Sokolnická show
 • 16. 4. 2024 – Návštěva školní knihovny
 • 18. 4. 2024 – Malí ekologové – program zajištěn studenty SŠ Dakol
 • duben 2024 – Plavecký kurz (březen – květen) – 10 lekcí
 • květen 2024 – Plavecký kurz (březen – květen) – 10 lekcí
 • 7. května 2024 – Focení tříd a předškoláků na tablo
 • 7. května 2024 – Zápis do MŠ
 • 14. května 2024 – Besídka ke dni matek – Koťátka
 • 16. května 2024 – Besídka ke dni matek – Sluníčka
 • 21. května 2024 – Návštěva stanice mladých přírodovědců – Sluníčka
 • 23. května 2024 – Besídka ke dni matek – Broučci
 • 29. května 2024 – Vystoupení pro seniory na lůžkovém oddělení (Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj)
 • 31. května 2024 – Pasování předškoláky na školáky + Dětský den pro všechny děti
 • 4. června 2024 – Návštěva stanice mladých přírodovědců – Broučci
 • 6. června 2024 – Žonglérské vystoupení

PLÁNOVANÉ AKCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 • 1. 11. 2024 v 9:30 hod. DIVADLO ŠAMŠULA – „O veliké řepě“ (cena – 70,- Kč)
 • 5. 12. 2024 v 10:30 hod. DIVADLO LETADLO – „Vánoční pohádka o ježkovi a myšce“
 • 22. 1. 2024 Karneval – Obecní dům Družba
 • 3. 2. 2025 v 9:30 hod. DIVADLO ŠAMŠULA – „O Budulínkovi“ (cena – 70,- Kč)
 • únor 2025 – beseda pro přihlášené děti „Miluj své zuby“ – dobrovolná akce
 • 27. 5. 2025 – Průzkumníci v Austrálii – DIVADLO LETADLO (8:30 hod.)

AKCE MŠ, KTERÉ JSOU JIŽ ZA NÁMI…

(školní rok 2022/2023)

 • 15. 9. 2022 – Bubnování v TEE-PEE
 • září/2022 – Třídní schůzky pro rodiče
 • každý měsíc – „Čtení s rodiči“
 • 3. 10. 2022 – Divadlo Šamšula (O mlsné opičce)
 • říjen – prosinec/2022 – Solná jeskyně
 • 12. 10. 2022 – Dýňobraní
 • 17. 10. 2022 – Divadlo Letadlo (Výprava za ledním medvědem)
 • 24. 10. 2022 – Vánoční fotografování
 • 25. 10. 2022 – Odpolední akce s rodiči na zahradě MŠ – Oslava svátku ČR
 • 2. 11. 2022 – Projektový den – Kouzelný písek
 • 3. 11. 2022 – Uspávání broučků + lampiónový průvod
 • 9. 11. 2022 – Projektový den – Co teď, co potom?
 • 30. 11. 2022 – Logohrátky
 • 5. 12. 2022 – Mikuláš v MŠ
 • 9. 12. 2022 – Předškoláci v knihovně
 • prosinec 2022 – Dílničky pro děti a rodiče
 • prosinec 2022 – Roznášení vánočních přání sousedům MŠ do schránek
 • 5. 1. 2023 – Vystoupení pro důchodce
 • 6. 1. 2023 – Tříkrálová sbírka
 • 11. 1. 2023 – Divadlo Šamšula (Jak pejsek s kočičkou myly podlahu)
 • 24. 1. 2023 – Karneval
 • 26. 1. 2023 – Pohrajeme si u Ovečky – den otevřených dveří
 • 9. 2. 2023 – Předškoláci na ZŠ
 • 13. – 17. 2. 2023 – Lyžařský kurz
 • 16. 2. 2023 – Beseda pro rodiče se školním speciálním pedagogem
 • 23. 2. 2023 – Pohrajeme si u Ovečky – den otevřených dveří
 • 21. 3. 2023 – Ponožkový den
 • 24. 2. 2023 – Předškoláci na ZŠ
 • 23. 3. 2023 – Jarní fotografování
 • 21. – 23. 2023 – Průběžné probouzení broučků na zahradě MŠ – tř. Koťátka
 • 23. 3. 2023 – Probouzení broučků a výprava k řece Olši – tř. Broučci
 • 24. 3. 2023 – Probouzení broučků a výprava k řece Olši – tř. Sluníčka
 • 27. 3. – 31. 3. 2023 –  Barevný týden (pondělí – modré, úterý – žluté, středa – červená, čtvrtek – zelený, pátek – bílý)
 • 30. 3. 2023 – Pohrajeme si u Ovečky – den otevřených dveří
 • duben 2023 – zapojení do výtvarné soutěže „Děti, pozor, červená“
 • duben 2023 – Dotazník spokojenosti
 • 27. 4. 2023 – Čarodějnická stezka – zahrada MŠ (dopoledne)
 • 27. 4. 2023 – Pohrajeme si u Ovečky – den otevřených dveří 
 • 28. 4. 2023 – Canisterapie a agility
 • 2. 5. 2023 – Zápis do MŠ
 • 3. 5. 2023 – Besídka pro maminky – tř. Broučci
 • květen 2023 – čtení s rodiči v TEE-PEE
 • květen 2023 – účast ve výtvarné soutěži SVĚT OČIMA DĚTÍ
 • květen 2023 – účast ve výtvarné soutěži AUTOBUSEM NA LYSOU HORU!
 • 10. + 11. 5. 2023 – Kozí farma Havířov
 • 16. 5. 2023 – Besídka pro maminky – tř. Koťátka
 • 18. 5. 2023 – Besídka pro maminky – tř. Sluníčka
 • 23. 5. 2023 – Archeopark Chotěbuz – výlet tř. Broučci a tř. Sluníčka
 • 24. 5. 2023 – Focení tříd a předškoláků na tablo
 • 25. 5. 2023 – Divadlo Šamšula – O kohoutkovi a slepičce
 • 31. 5. 2023 – Pirátská show
 • červen 2023 – čtení s rodiči v TEE-PEE
 • 1. 6. 2023 – Roztančený den dětí – dopoledne na zahradě MŠ
 • 6. 6. 2023 – Stanice ml. přírodovědců – tř. Broučci
 • 7. 6. 2023 – Stanice ml. přírodovědců – tř. Sluníčka
 • 8. 6. 2023 – Stanice ml. přírodovědců – tř. Koťátka
 • 8. 6. 2023 – Třídní schůzka pro nové rodiče se speciálním pedagogem ZŠ a MŠ
 • 13. 6. 2023 – Včelaři v MŠ – beseda
 • 15. 6. 2023 – Den otců na zahradě MŠ
 • 20. 6. 2023 – Taneční výlet do „ZOO“ – taneční dopolední program
 • 20. 6. 2023 – Výchovný koncert dechových a žesťových nástrojů na zahradě MŠ
 • 21. 6. 2023 – tř. Broučci – návštěva fotbalového hřiště MFK Karviná
 • 22. 6. 2023 – tř. Sluníčka – návštěva fotbalového hřiště MFK Karviná
 • 27.6.2023 – pasování předškoláků – program Adolf Dudek

ZŠ Borovského

Jsme Základní škola s rozšířenou výukou jazyků na ulici Ve Svahu v Karviné Ráji. Naši školu navštěvuje ve školním roce 2017/18 412 žáků. Žáci se učí v 19 třídách – 12 tříd je na 1. stupni, 7 tříd na 2. stupni. Alespoň jednomu cizímu jazyku se učí všichni žáci, dva cizí jazyky musí zvládat žák 6. – 9. třídy.

MŠ Na Kopci

Člověk se vzdělává a učí celý život. V dnešní době je předškolní vzdělání základem pro další osobní růst a rozvoj dítěte. Naše mateřská škola vám nabízí ty nejkvalitnější a časem ověřené služby v oblasti předškolního vzdělávání.

MŠ Louky

Jsme mateřskou školou vesnického typu s rodinnou atmosférou. Snížený počet dětí ve třídě nám umožňuje uplatňovat individuální přístup k dětem i rodičům. Usilujeme o vytváření pohodové atmosféry, ve které děti přirozeně naplňují cíle předškolního vzdělávání. Podílíme se na komplexním rozvoji osobnosti dítěte.