ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U Mateřské školy 2/360

734 01 Karviná-Ráj

+420 558 848 097

msums@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:00 - 16:30

msums
Slider

MŠ U MŠ

Vítejte na oficiálních stránkách Mateřské školy U Mateřské školy. Jsme rádi, že jste tady.

Napište nám

O škole

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

 • Prosíme rodiče, aby odhlašovali své děti z jídelny v den nepřítomnosti nejpozději do 6:00 hod. (nejlépe den předem) formou SMS na tel. číslo: 727 971 563.
 • Upozorňujeme, že v souladu se zákonem je možno pro dítě vyzvednout jídlo ze školní jídelny v jídlonosiči pouze první den jeho nepřítomnosti v MŠ. Obědy na další dny nepřítomnosti v MŠ však musí být odhlášeny.

INFORMACE

Vyklizení šatních skříněk z důvodu úklidu v MŠ

Prosíme všechny rodiče dětí, kteří nebudou své dítě přihlašovat na prázdninový provoz (červenec 2020), aby vyklidili skříňku a botník svého dítěte do konce června 2020.
 
Děkujeme za pochopení.

KNIHY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Rodiče, kteří své dítě (platí pouze pro předškoláky) do konce školního roku už odhlásili, si mohou vyzvednout knihu, ve třídě Broučci, kdykoliv v době provozu do 31. 7. 2020. Kniha je zdarma – děti ji měly dostat jako dárek během pasování na školáky, ale její distribuce se bohužel uskutečnila až po akci.

Informace pro rodiče do konce školního roku

Informace pro rodiče dětí, které MŠ navštěvují v květnu 2020 a v červnu 2020

 • prosíme rodiče o zrušení trvalého příkazu na školné za měsíc červen – srpen 2020
 • školné za červen 2020 bude převedeno z měsíce dubna 2020, kdy byla MŠ uzavřena

Informace pro rodiče, kteří své dítě odhlásili do konce školního roku

 • prosíme rodiče o zrušení trvalého příkazu na školné za měsíc červen – srpen 2020
 • za měsíc květen a červen 2020 Vám bude účtován pouze měsíční udržovací poplatek 150,- Kč, který bude převedený z měsíce dubna 2020, kdy byla MŠ uzavřena.

Informace pro rodiče, kteří přihlásili své dítě na prázdninový provoz – červenec 2020

 • zálohu na prázdninový provoz (červenec 2020) ve výši 1.000,- Kč pošlete, prosím, nejpozději do 20. června 2020 na číslo účtu: 1721590359/0800 (do zprávy pro příjemce uveďte: jméno dítěte + záloha 7/2020)

Děti, které budou ve školním roce 2020/2021 předškoláci, neplatí v daném školním roce školné – prosíme o zrušení trvalého příkazu od září 2020. Ostatní přeplatky budou řešeny postupně. V případě dotazů kontaktujte paní Bc. Kateřinu Golasowskou (referent MŠ) na e-mail: golasowskareferent@seznam.cz

PROVOZ MŠ U MŠ ZÁHÁJEN OD PONDĚLÍ 11. KVĚTNA 2020

 • S ohledem na skutečnost, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo a rozeslalo manuály pro provoz mateřských a základních škol do konce školního roku 2019/2020, doporučuje Odbor školství a rozvoje po projednání s vedením města přistoupit ke znovuotevření mateřských škol od 11. května 2020.
 • Prosíme rodiče, aby z organizačních důvodů, co nejdříve potvrdili docházku svého dítěte v MŠ formou SMS na tel.: 727 971 563 nebo e-mailem: msums@borovskeho.cz (jméno dítěte + den nástupu do MŠ).
 • První den nástupu zákonný zástupce předá podepsané ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ (viz. DOKUMENTY KE STAŽENÍ), pokud nemá možnost si tento dokument vytisknout doma, podepíše ho v den nástupu včetně souhlasu se seznámením s informacemi o provozu MŠ do konce školního roku (k pročtení v DOKUMENTECH KE STAŽENÍ).
 • Z hygienických důvodů ranní převlékání dítěte v šatně zajistí MŠ. PLATBY ZA ŠKOLNÉ A STRAVNÉ SE BUDOU ŘEŠIT POSTUPNĚ – INDIVIDUÁLNĚ V KANCELÁŘI REFERENTKY MŠ. TERMÍN UPŘESNÍME BĚHEM PŘÍŠTÍHO TÝDNE.

ZŠ Borovského

Jsme Základní škola s rozšířenou výukou jazyků na ulici Ve Svahu v Karviné Ráji. Naši školu navštěvuje ve školním roce 2017/18 412 žáků. Žáci se učí v 19 třídách – 12 tříd je na 1. stupni, 7 tříd na 2. stupni. Alespoň jednomu cizímu jazyku se učí všichni žáci, dva cizí jazyky musí zvládat žák 6. – 9. třídy.

MŠ Na Kopci

Člověk se vzdělává a učí celý život. V dnešní době je předškolní vzdělání základem pro další osobní růst a rozvoj dítěte. Naše mateřská škola vám nabízí ty nejkvalitnější a časem ověřené služby v oblasti předškolního vzdělávání.

MŠ Louky

Jsme mateřskou školou vesnického typu s rodinnou atmosférou. Snížený počet dětí ve třídě nám umožňuje uplatňovat individuální přístup k dětem i rodičům. Usilujeme o vytváření pohodové atmosféry, ve které děti přirozeně naplňují cíle předškolního vzdělávání. Podílíme se na komplexním rozvoji osobnosti dítěte.