ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U Mateřské školy 2/360

734 01 Karviná-Ráj

+420 558 848 097

msums@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:00 - 16:30

Naše MŠ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ

Hledáte přátelskou a vstřícnou mateřskou školu, která svým prostředím vhodně doplňuje rodinnou výchovu, pozitivně utváří a kultivuje děti? Školu, která dětem přinese spoustu radostných zážitků, příjemných zkušeností a obohacujících podnětů, a která  jim bude zdrojem dobrých i spolehlivých základů pro život? Našim cílem je zajistit:

 • rozvoj osobnosti dítěte s ohledem na jeho potřeby,
 • zájmy a nadání tak, aby výchovná práce vycházela z vývoje a zrání dětí,
 • citlivě rozvíjet fyzické a psychické dovednosti,
 • zajišťovat pocit bezpečí a jistoty,
 • pěstovat v dětech zdravé sebevědomí a sebejistotu,
 • učit dítě být samo sebou a zároveň se přizpůsobovat životu s ostatními dětmi,
 • vytvářet vhodné podnětné prostředí pro dítě, zajímavé a obsahově bohaté,
 • podněcovat radost z učení,
 • získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti,
 • přispívat tím k rozvoji schopností dítěte porozumět sobě i světu, který jej obklopuje
 • položit dětem základy celoživotního vzdělávání podle jejich možností, zájmů a potřeb

Mateřská škola Karviná-Ráj U Mateřské školy 2/360 je příspěvkovou organizací, zřizovatelem je Magistrát města Karviné. Od 1. 1. 2016 byla Mateřská škola sloučena se Základní školou Borovského. 

Mateřská škola je umístěna v okrajové části města Karviné, v klidném prostředí mezi rodinnými domy. Je obklopena velkou školní zahradou plnou travnatých ploch s nerovným terénem, vzrostlými stromy a keři, která tak skýtá dostatek prostoru pro volný pohyb i sportovní vyžití dětí ve všech ročních obdobích. 

MŠ navštěvují děti převážně od 3 do 6 let, ale i děti mladší 3 let. Třídy jsou homogenní.

V mateřské škole jsou zřízeny 3 třídy a 1 tělocvična.  Prostory tříd jsou dostatečně velké a slunné, pestře vymalované a vyzdobené, včetně dětských prací. Nábytek je velikostně vhodný pro samostatnost dětí – malé rozměry zajistí to, že děti na pomůcky sami dosáhnou. Třídy jsou vybaveny dostatečným množstvím didaktických i interaktivních pomůcek a hraček.  

Terasu u každé třídy využíváme k hravým činnostem, pohybu a v teplých dnech také ke stolování. 

Na zahradě jsou průlezky, 2 zahradní domečky. houpačky, klouzačky, 3 pískoviště, 1 kameniště, TEE-PEE, mlhoviště, vyvýšené záhony, 2 dřevěné xylofony, venkovní tabule – vše pro přirozený pohyb dětí, jejich hru a zdokonalování dovedností.

Na procházky se s dětmi využívá nedaleký les, procházky k řece Olši a návštěva nejbližšího okolí. 

Stravování zabezpečují kvalifikované pracovnice školní jídelny – jídlo se vaří v MŠ, nedováží se.