ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U Mateřské školy 2/360

734 01 Karviná-Ráj

+420 558 848 097

msums@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:00 - 16:30

CO DĚTEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEDÁVÁME …

CO DĚTEM DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEDÁVÁME

  • cenné předměty, které by mohly ztratit a které mohou způsobit zranění (řetízky, mobilní telefony, …)

  • tvrdé bonbóny (mohou zaskočit do krku)

  • hračky, které děti většinou odloží a pak pláčou, že je nemohou najít (hraček máme ve školce dost), někdy také vznikají nepříjemné situace vyvolané tím, že dítě nechce hračku z domu půjčit kamarádům