ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U Mateřské školy 2/360

734 01 Karviná-Ráj

+420 558 848 097

msums@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:00 - 16:30

Denní režim

Denní režim je vyvěšen na nástěnkách v šatnách třídy.

Neměnná je doba jídla, ostatní činnosti je možné pružně upravovat:

6,00 - 8,00Otevření mateřské školy, scházení dětí v určených třídách, rozdělení dětí do svých tříd.
6,00 - 8,15 Spontánní hry a činnosti dětí (individuální, skupinové, řízené).
8,15 - 8, 45Průběžná svačina ve všech třídách.
8,45 - 9,30Činnosti vycházející z třídních programů výchovné práce, možnost pokračovat v započatých ranních činnostech a pružně reagovat na zájmy a potřeby dětí.
9,30 - 11,15Pobyt venku (v případě hezkého počasí chodí děti ven dříve).
11,15 - 12,00Hygiena, příprava no oběd.
Oběd.
Hygiena.
12,00 - 12,30Ukládání dětí ke spánku, polední odpočinek, poslech četby, vyprávění pohádek, poslech relaxační hudby, relaxace.
Klidové činnosti dětí, které nespí
12,30 - 14,30Postupné vstávání již probuzených dětí.
Hygiena.
Svačina.
14,30 - 16,30Spontánní hry a činnosti dětí (individuální, skupinové) - během teplých pobyt na zahradě MŠ.
Vyzvedávání dětí a uzavření mateřské školy.
***Pitný režim (nabídka během celého dne)