ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U Mateřské školy 2/360

734 01 Karviná-Ráj

+420 558 848 097

msums@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:00 - 16:30

Denní režim

Denní režim je vyvěšen na nástěnkách v šatnách třídy.

Neměnná je doba jídla, ostatní činnosti je možné pružně upravovat:

6,00 - 8,15 Otevření mateřské školy, scházení dětí v určených třídách, rozdělení dětí do svých tříd.
Spontánní hry a činnosti dětí (individuální, skupinové, řízené), pitný režim (nabídka během celého dne.
8,15 - 8, 45Průběžná svačina ve všech třídách.
8,45 - 10,00Činnosti vycházející z třídních programů výchovné práce, možnost pokračovat v započatých ranních činnostech a pružně reagovat na zájmy a potřeby dětí (individuální, skupinové a frontální činnosti).
10,00 - 11,15Pobyt venku (v případě hezkého počasí chodí děti ven dříve).
11,15 - 12,00Oběd a hygiena.
12,00 - 12,30Ukládání dětí ke spánku, polední odpočinek, poslech četby, vyprávění pohádek, poslech relaxační hudby, relaxace a klidová činnost "nespících"dětí.
12,30 - 14,30Postupné vstávání již probuzených dětí, hygiena.
14,30Svačina, následuje volná hra, nabízené činnosti.
14,30 - 16,30Vyzvedávání dětí a uzavření mateřské školy.