ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVSKÉHO, KARVINÁ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

U Mateřské školy 2/360

734 01 Karviná-Ráj

+420 558 848 097

msums@borovskeho.cz

pondělí až pátek

06:00 - 16:30

Ekonomický úsek, bankovní spojení, datová schránka

Ing. Michaela Strzelecká, Ph.D.
Zástupce ředitele pro věci ekonomické
michaela.strzelecka@borovskeho.cz  
Bc. Kateřina Golasowská
Referentka a VŠJ
katerina.golasowska@borovskeho.cz
Adresa:

Základní škola a Mateřská škola Borovského, příspěvková organizace,

U Mateřské školy 2/360, 734 01 Karviná-Ráj

Telefon VŠJ: 558 848 094
Telefon kuchyně: 558 848 097
E-mail: msums@borovskeho.cz
IČO 62331353
DIČ CZ62331353
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.  pobočka Karviná

Číslo účtu – školné

Sporožirový účet – stravné

172 159 0359/0800

0101337331/0800

Datová schránka 7ffrbvq